PYETJE TE ZAKONSHME

Ketu do te gjeni pergjigjet e pyetjeve te bera


Provimi- ekzaminimi I IATA zhvillohet ne kryeqytetin e cdo shteti (ATHINE) neper ambjente te konferencave te hoteleve, kohezgjatja e provimit eshte 3 ore …

Keni mundesine te beni tajnimin tuaj nepermjet platformes e-learning , NUK eshte nevoja te udhetoni ne qytetet ku ndodhen qendrat tona te trajnimit por duhet te keni access ne internet.

Trajnimi zgjat 2 muaj

Pas provimeve me sukses Diploma qe do te merrni njihet ne te gjithe Boten dhe permban LOGO te ΙΑΤΑ, emrin mbriemrin dhe ID tuaj.